Algemene voorwaarden & privacyverklaring

De algemene voorwaarden van dutchmarq (2010) vind je hier.

Dutchmarq begrijpt volledig dat privacy super belangrijk voor je is. We doen er alles aan om je privacy te respecteren en je persoonsgegevens te beschermen. Persoonsgegevens zijn al die gegevens, verzameld via de website, waarmee jezelf als individu bent terug te herleiden. Deze Privacy Policy beschrijft hoe we omgaan met persoonsgegevens en jouw persoonsgegevens in relatie tot de website beschermen, vanuit onze rol als gegevensbeheerder.

1. Informatie die wij verzamelen

Dutchmarq verzamelt persoonsgegevens op een aantal plekken op de website bij registratie voor dutchmarq newsletters en meldingen, bij sollicitaties naar jobs, de aanmelding voor trainingen, webinars en andere events, en/of deelname in publiek beschikbare postings en reacties (zoals blogposts, bulletin boards, discussion fora en surveys). De verzamelde persoonsgegevens verschillen in de website en kunnen betrekking hebben op informatie die je verstrekt zoals je naam, postadres, e-mail adres, telefoonnummer, fax nummer, en achtergrond informatie wanneer je op een vacature solliciteert. Door je bijvoorbeeld aan te melden op dutchmarq newsletters, geef je toestemming om informatie te ontvangen op het e-mail adres dat je bij je aanmelding opgaf. Alleen dutchmarq zal contact met je opnemen via dit e-mail address. We sturen je relevante e-mails op het opgegeven e-mail adres.

De informatie die we automatisch verzamelen kan informatie bevatten zoals het IP addres, device identifier, web browser, en browsing informatie verzameld via cookies, web beacons, pixels, clear gifs, en andere vergelijkbare technologieën  (met als verzamelnaam “cookies en andere tracking technologie”) op onze website. We verzamelen automatisch informatie over je website gebruik, zoals waar je naar zocht en welke pagina(‘s) je bekeek op de website. De automatisch verzamelde informatie wordt gekoppeld aan die persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld.

2. Gebruik van informatie

De persoonsgegevens die we verzamelen worden gebruikt waar dutchmarq toestemming voor heeft of waar dutchmarq een gelegitimeerd belang of andere wettelijke grondslag heeft om die informatie te verwerken. In sommige situaties zijn persoonsgegevens vereist om de website naar behoren te laten functioneren of om specifieke diensten te verstrekken. Dutchmarq gebruikt je persoonsgegevens om invulling te geven aan je verzoeken om informatie, je aanmelding tot deelname aan bijvoorbeeld congressen of events te verwerken, content te personaliseren die bekijkt of ontvangt via de website, onze oplossingen en diensten te evalueren en te verbeteren, newsletters and alerts aan je te distribueren, sollicitanten te beoordelen en recruiteren, website performance en functioneren te evalueren, je brieven aan de (blog)redactie of comments op blogposts te publiceren, fraude te voorkomen, onze gebruiksvoorwaarden in stand te houden, te voldoen met alle geldende wet- en regelgeving en rapportagestandaarden, Dutchmarq overeenkomsten na te leven, en andere doeleinden te bereiken op jouw iniatief of verzoek. We beheren die persoonsgegevens en maken er gebruik van om contact met je op te nemen.

3. Cookies

De website maakt van cookies en andere tracking technologie gebruik om jou en je voorkeuren vast te stellen, om voorkeuren op te slaan en om je gebruik van onze websites te traceren. Dutchmarq maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Een cookie is een bestandje dat de server naar je browser stuurt en op je computer wordt opgeslagen. Cookies worden alleen gebruikt voor het verbeteren of faciliteren van een dienst op jouw verzoek. Een aantal cookies functioneren alleen gedurende een sessie of bezoek. Je kunt je browser zo configureren dat je een waarschuwing krijgt bij elke installatie van een cookie of bij een weigering om een cookie te installeren. Weiger je cookies te installeren, dan garandeert dutchmarq niet een optimale gebruikservaring of de levering van specifieke diensten.

4. Sociale Netwerken

De website maakt het mogelijk om je sociale netwerken te gebruiken waaronder, en niet gelimiteerd tot, Twitter, LinkedIn, Facebook, and YouTube.

Door deze functionaliteit te gebruiken geef je ons toestemming om alle onderdelen van je sociale netwerk profiel te gebruiken die je hebt gedeeld, en om die te gebruiken conform de voorwaarden van het sociale netwerk en deze  Privacy Policy. Zie voor meer informatie over welke gegevens worden gedeeld met dutchmarq en andere, aangesloten applicaties de privacy instellingen in je sociale netwerk en hoe je deze gegevens kunt beheren via je account, inclusief informatie over je activiteiten bij het gebruik van onze website. Indien je een sociale media profiel wilt ontkoppelen van ons, kijk dan in de instellingen van dat sociale media profiel en de provider voor meer informatie.

5. Beveiliging

Dutchmarq hanteert algemeen aanvaarde technologie standaarden en operationele beveiliging om verlies, misbruik, wijziging of ongewenste verwijdering van persoonsgegevens te voorkomen. Alleen geautoriseerd dutchmarq personeel heeft toegang tot persoonsgegevens, en deze medewerkers worden vereist deze informatie als vertrouwelijk te behandelen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan dutchmarq niet garanderen dat ongeautoriseerde personen zich toegang verschaffen tot persoonsgegevens.

6. Bewaartermijn en beleid

Dutchmarq houdt persoonsgegevens wanneer nodig, gedurende de duur van de relevante, zakelijke relatie. We kunnen daarbij ook persoonsgegevens bewaren gedurende een langere periode dan de zakelijke relatie indien bescherming nodig is tegen wettelijke claims, gebruik voor analyse of historische archief doeleinden of om te voldoen aan ons beleid en planning op informatie management. Indien je ons verzoekt je persoonsgegevens te verwijderen zullen we redelijkerwijs alle pogingen ondernemen om al je persoonsgegevens volledig te verwijderen.

7. Jouw rechten

Wanneer toegestaan door Nederlands recht heb je het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we hebben verzameld, vanuit het perspectief van het inzien, aanpassen of het verzoeken tot verwijderen van die persoonsgegevens. Je kunt ook een kopie opvragen van de persoonsgegevens die we van je hebben verzameld en om elke onnauwkeurigheid in die gegevens te corrigeren. In sommige gevallen mag je ook het verzoek doen dat we stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens.

Indien je een verzoek wilt doen om je persoonsgegevens in te zien, te beoordelen, of corrigeren of wilt bespreken hoe we je persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info[at]dutchmarq.com. Om je privacy en beveiliging te borgen, zullen we een aantal redelijke checks doen om je identiteit vast te stellen, voordat we je toegang geven tot je persoonsgegevens. We zullen redelijke pogingen ondernemen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan je verzoek te voldoen om je verzoek te beantwoorden, te onderzoeken en in te willigen.

Verschillende wetgeving kan ons verhinderen om toegang tot persoonsgegevens te verstrekken of volledig aan je verzoek te voldoen, afhankelijk van de omstandigheden en het verzoek zoals wanneer bijvoorbeeld het verstrekken van je informate ook de identiteit van iemand anders zou onthullen. We houden ons het recht voor om een redelijke vergoeding te vragen voor het voldoen aan je verzoek binnen de van toepassing zijnde wetgeving, en/of om je verzoek niet in te inwilligen indien ongegrond, of anderszins op bezwaren of juridische beperkingen stuit.

Daarnaast, indien ondersteund door geldende wetgeving, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een bekwame autoriteit als het gaat om gegevensbescherming. Je mag je ook altijd afmelden van mailing lists of andere registraties op de website. Volg om dat te doen alsjeblieft de instructies op  de pagina van de website waar je die persoonsgegevens hebt verstrekt, waar je je hebt ingeschreven of aangemeld of neem contact met ons op via het adres onderin dit Privacy Policy.

8. Toestemming: wijzigingen in Privacy Policy

Door op ‘Ok’ te klikken onderin deze website, geef je dutchmarq toestemming om je persoonlijke gegevens te verzamelen, gebruiken en op te slaan zoals vermeld in deze Privacy Policy. We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen door te voeren in Privacy Policy. Via een update van deze Privacy Policy maken we je attent op dit soort wijzigingen. Indien er sprake is van substantiële wijzigingen in deze Privacy Policy waardoor we meer persoonsgegevens zouden verzamelen dan voorheen, vragen we altijd eerst je toestemming of door een email via het bij ons bekende email address of door een duidelijke aangegeven update op deze website over deze verandering.

9. Contact 

Heb je vragen over ons Privacy Policy, neem dan contact op:

dutchmarq:
Paul J.M. Hassels Mönning
Postbus 26
3940AA  Doorn
Nederland

Tel.: +31 343 4209 31
E-mail: info[at]dutchmarq.com