Band op Spanning: succesvolle tender Rotterdam

 

Achtergrond

Band op Spanning maakt werk van onderspanning op autobanden. In Nederland rijdt een flink deel van de auto’s rond  met onderspanning. Dit leidt tot onnodige bandenslijtage, meer fijnstof, meer CO2 en een hoger brandstofverbruik.  Onafhankelijk onderzoek van CE Delft bevestigt dat 51% van de automobilisten nog steeds onderspanning heeft na het oppompen van de banden bij de gangbare luchtpompen. Nog opvallender: 37% rijdt daar weg met een lagere bandenspanning dan waarmee ze kwamen! Band op Spanning ontzorgt automobilisten met twee bewezen oplossingen: de service op locatie en de slimme Bandenpomp.

Aanpak

Door succesvolle deelname aan het Rotterdams initiatief CityLab010 begeleidde dutchmarq de tender voor het plaatsen van een aantal slimme Bandenpompen in Rotterdam. Hierbij zorgden niet alleen de bewezen meerwaarde voor schonere lucht voor de Rotterdammers en ook aandacht voor het plaatsen op de meest kansrijke locaties en communicatiemanagement voor gunning.

Resultaten

Door goede regie op het proces, veel aandacht voor communicatie met alle betrokkenen en volharding in een lang tenderproces werd groen licht verkregen voor de plaatsing van allereerst 15 slimme Bandenpompen. Een vergelijkbare locale aanpak resulteerde eveneens in de plaatsing van slimme Bandenpompen in en rond Utrecht als ook het mogen verzorgen van de service op locatie bij een aantal B2B partijen in ondermeer de bancaire en consultancy sector.