The Conversation Manager

, , , , ,

Vanochtend stond deze cartoon tegen in De Volkskrant. Toelichting overbodig. Zou een aardige illustratie zijn voor de nieuwste druk van Steven van Belleghem’s gelijknamige boek The Conversation Manager, nietwaar?

Lees meer

Sociale media: 0.0, 1.0 of 2.0?

, , , ,

Vorige week publiceerde Social Listening bedrijf Sysomos een onderzoek waaruit ondermeer bleek dat ruim 2/3 van alle op Twitter geplaatste berichten (‘tweets’ dus) nooit wordt gelezen (0.0 dus in plaats van 2.0). Seth Godin verwees vandaag op deze voor Amerikanen palindroom-achtige datum ’10 20 2010’ in zijn blog naar Google’s econoom Hal Varian die claimt dat de gemiddelde persoon die online toegang heeft per dag een indrukwekkende 70 seconden (!) spendeert aan het opzoeken en consumeren van online nieuws. Waaraan de rest van de tijd online dan wel opgaat, beschreef geen van beide online-savvy heren.

Lees meer

Innovatie door diversiteit | Public Sector 2.0

,

“Diversiteit, de kracht van het verschil.” Geïnitieerd door Colourful People congresseerden onder die titel vandaag zo’n 130 medewerkers van een vijftal Gemeenten, het Waterschap en de Provincie Flevoland te Lelystad. Een snelle blik langs het deelnemersveld leerde dat van de traditionele definitie van diversiteit weinig sprake was: het publiek bestond voor 99% uit autochtone, blanke deelnemers (m/v, dat dan weer wel). Voldoende ruimte daarmee juist voor die andere invulling van diversiteit: anders en vooral samen kijken, denken, doen.

Lees meer

Bedrijven worden sociaal (nu de leiders nog)

, ,

In de meest recente editie van Management Team gaat in op invloed van sociale media op bedrijven. Dit specifieke citaat was uitgelicht: “sociale media maken de klassieke manager overbodig”. De auteur van Connect! Menno Lanting verwoordt het in hetzelfde artikel aldus: “dankzij sociale media kunnen mensen zichzelf en hun werk beter organiseren dan ooit tevoren. (…) Als manager wordt het je taak mensen met in elkaar in contact  te brengen. Verbondenheid creëren, samenwerking stimuleren. Er wordt allang gesproken over de netwerk economie. Sociale media bieden nu de techniek daarvoor”.

Lees meer

KingFishMedia Social Media survey: eerst doen dan rekenen

, , ,

KingFishMedia rondde in augustus een onderzoek af in samenwerking met HubSpot and Junta42 naar de adoptie van social media. Navraag bij onderzoeksleider Gordon Plutsky leerde me dat de geografische scope van deze survey beperkt was tot Noord Amerika. Maar als het gaat om de ROI van social media is deze discussie misschien ook wel veelzeggend voor hoe ‘we’ aan deze kant van de Atlantische oceaan tegenover social media (zouden kunnen) staan.

Lees meer