Je bent je vast bewust van het feit dat je nu deze blogpost leest. Toch stuurt je onbewuste een (veel) groter deel van je dagelijkse handelen en beslissingen dan je misschien bewust bent. Daarom is het des te gekker dat veruit de meerderheid van alle marketingcommunicatie gericht is op het beïnvloeden van de bewuste besluitvorming. Dat kan veel slimmer. 

Als je wel eens een persoonlijk opleidingsplan (POP) hebt opgesteld heb je vast wel eens van de 4 stadia in een leerproces gehoord. Volgens Maslow gaat leren van onbewust onbekwaam, via bewust onbekwaam, bewust bekwaam naar tenslotte onbewust bekwaam.

Bewust van de kracht van het onbewuste

Bij het aanleren van een nieuwe vaardigheid ben je je aanvankelijk niet eens bewust dat je deze mist. Bij de start van je leerproces (bijvoorbeeld leren fietsen of een opleiding tot online marketeer volgen) raak je bewust van het hiaat in je kennis en vaardigheden. Je moet vervolgens bewust moeite doen om het geleerde op de juiste wijze toe te passen. Pas na enige tijd is deze kennis en vaardigheid onderdeel van je zijn geworden. Je bent dan ‘onbewust bekwaam’.

Uit die volgorde blijkt al dat het onbewust toepassen van aangeleerde vaardigheden en kennis het hoogste niveau van leren en de toepassing van het geleerde is. In ons taalgebruik heeft het onbewuste iets zweverigs of vaags. Terwijl juist ons bewuste op een voetstuk staat: “ben je je bewust van het feit dat er meerdere scenario’s zijn in businessplanning?”  Of: ‘sorry, ik was me daar helemaal niet van bewust”.

Beter onderzoek in neuromarketing is daarom nodig. Juist omdat neuromarketing een jong, veelbelovend vakgebied is worden soms – bewust of onbewust –  claims gedaan die niet of onvoldoende onderbouwd zijn. ‘De koopknop’ bestaat niet en is  – om met Eric de Plessis te spreken – een verzinsel van enkele neurocowboys. Het is de uitdaging om met de bescheiden tools die ons nu ter beschikking staan marketing en sales executives wereldwijd wel te helpen aan goede inzichten in menselijke besluitvorming. En daarmee ook het traditionele beeld van de ‘DMU’ te nuanceren met inzichten hoe het onbewuste brein eigenlijk voor ons de beslissing neemt.

DutchmarQ bereidt in nauwe samenwerking met het amerikaanse neuromarketing buro Neurspire een onderzoek voor naar de beleving en waardering van B2B online communicatie. Reacties, suggesties en vrijwilligers voor dit onderzoek (gepland voor eerste helft 2013) zijn van harte welkom.

 

Naschrift: de resultaten van dit neuromarketing onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van dit boek.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *