Bij de Grand Prix Content Marketing won KPN Zakelijk in de categorie B2B. Uw verslaggever ter plekke vond dit voldoende aanleiding voor een kort interview met B2B juryvoorzitter Albert Jan Huisman.

 

Grand Prix Content Marketing


Waarom was KPN Zakelijk cq Zandbeek de terechte winnaar in de categorie B2B?

Dit jaar waren er 15 inzendingen in B2B. De meeste waren goed omschreven, waar we altijd naar kijken is resultaat. Ook spelen daarbij vragen een rol als ‘Is de inzet van content marketing niet eenmalig?’ en ‘Helpt het het vak verder?’.

KPN Zakelijk onderscheidde zich vooral door de inzet van relevante content op diverse touchpoints, door het consequente, goede gebruik van personas en het bereiken van goede resultaten. KPN Zakelijk voerde deze case overigens extern maar ook intern goed uit: ook de eigen salesmensen bijvoorbeeld werden hierin betrokken. De content marketing case van KPN Zakelijk was ‘holistisch’ en ging verder dan het verzamelen van likes of shares.

De werkelijke, behaalde resultaten door KPN Zakelijk blijven onvermeld, althans worden niet ‘smart’ gemaakt in het interview. Het onderstaande citaat van het bij KPN betrokken bureau Zandbeek doet vermoeden dat vooral het fundament gelegd is. En dat pas op langere termijn de concrete, harde resultaten bekend zijn.

Contentmarketing is een boeiend, intensief proces. Een inhoudelijk traject dat tijd nodig heeft. Juist deze lange termijnbenadering is een cruciaal element om tot een duurzaam resultaat te komen. Maar het eerste succes is een feit! KPN Zakelijke Markt blijft dankzij onze gefaseerde industrie-aanpak vooroplopen in contentmarketing.

 

Wordt ‘closed loop marketing’ toegepast bij KPN Zakelijk om de waarde van individuele content items te bepalen in termen van bereik, leads en business?

Albert Jan Huisman geeft aan dat niet te weten. Ik vermoed dat meerdere deelnemers aan de Grand Prix Content Marketing en anderen juist hier benieuwd naar zijn. De inhoudelijke toelichting op de avond van de 17e november was flinterdun. De spreekstalmeester hield de turbo er flink op om op tijd de borrel te kunnen aftrappen.

Wat was opvallend goed aan de B2B inzendingen dit jaar?

Opvallend volgens Huisman was vooral het verschil met 2015. Toen stond de jury met lege handen als het gaat om B2B cases. Er waren destijds 8 inzendingen die allemaal ontwerpfouten hadden. Ze waren incompleet, eendagsvliegen of er zat geen consistentie in. Geen case voldeed in 2015 aan alle criteria. Dit jaar wel het geval. De top 3 slaagden dit jaar stuk voor stuk voor de criteria: het structureel inzetten van content marketing, het leveren van een bijdrage aan het content vak en het neerzetten van een resultaat.

Waarin is er voor B2B spelers in 2017 nog een wereld te winnen in content?

Het meten van ROI verdient meer aandacht. De link naar de business dient nog sterker gelegd te worden naast de metrics die nu vaak gehanteerd worden. Wat levert content marketing nu feitelijk op? Bedrijven moeten aantoonbaar maken dat je door aan bepaalde knoppen te drukken dit terugziet in de business resultaten. De rol van marketingautomatisering is daarbij belangrijk.

Ben je volgend jaar weer voorzitter van de B2B jury?

Huisman geeft aan nog niet gevraagd te zijn, maar wil dat zeker graag nogmaals doen. PS Mocht de B2B jury bij een volgende editie nog een kritisch paar ogen & oren waarderen: uw verslaggever houdt zich aanbevolen.

 

Grand Prix Content Marketing

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *