Nieuwe vaardigheden & tools
Recente onderzoeken wijzen op de veranderende rol van de marketing directeur. Zo benadrukken IBM en Accenture de snel wijzigende set aan vaardigheden waarover de effectieve CMO dient te beschikken. Nieuwe competenties moeten de marketing eindverantwoordelijke in B2B in staat stellen om niet alleen meer acccountable marketeer te worden, maar ook zijn of haar digitale agenda slim in te vullen.

Volgens Accenture zijn nieuwe competenties zelfs de rode draad die terug in de belangrijkste vier uitdagingen voor de CMO:

  • het fundamenteel (durven) aanpassen van het marketing operating model
  • het bouwen van de juiste interne skills of vaardigheden
  • het bouwen aan de juiste partnerships
  • de digitalisering door de gehele organisatie verder faciliteren en benutten

Digital marketing als zwakste schakel
Liefst 70% van alle CMOs is ervan overtuigd dat marketing de komende vijf jaren fundamenteel gaat veranderen, volgens het Accenture rapport ‘Turbulence for the CMO: Charting a Path to the Seamless Customer Experience’. Er gaapt echter een enorm gat tussen ‘moeten’ en ‘kunnen’ op het gebied van digital marketing. De zogenaamde digitale oriëntatie blijkt namelijk de zwakste competentie van de marketing discipline, gemeten in het verschil tussen belang enerzijds en prestatie anderzijds.

CMOs niet klaar voor uitdagingen digital & accountability

Betere digitale oriëntatie begint intern
Volgens Accenture is de digital oriëntatie op z’n zwakst waar deze sterk moet zijn. Het draait daarbij in essentie niet om de technologie keuze. Effectieve ‘digital orientation’ gaat vooral over het bedrijfsbrede proces van het aanbrengen van digitale focus in alle bedrijfsprocessen en functies. De score voor digitale oriëntatie laat Google Trends uiteraard niet zien. Dat zullen B2B marketeers zelf moeten vaststellen voor hun eigen bedrijf. Google Trends maakt tegelijkertijd wel sterk zichtbaar in welke mate ‘digital marketing’ meer en meer aandacht verdient.

Digital Marketing Google Trends

Zelf of uitbesteed?
Het opbouwen, ontwikkelen en verzilvereren van de juiste vaardigheden is niet alleen een eis voor de interne organisatie en het eigen marketing en sales team. De juiste partnerships zijn daarbij van groot belang. Door het vinden van de juiste mix intern/extern of in-house vs outsourced is een nieuw onderscheid te maken. Als B2B bedrijf en als slimmere, meer accountable B2B marketing directeur.

Online marketing outsourcing kan – tijdelijk of permanent georganiseerd – als katalysator werken voor effectieve(r) digitaal zakendoen in B2B. Zelf vaststellen wat jullie score is op de meest kritische aspecten bij een succesvolle online marketing strategie? Vraag de kosteloze nulmeting aan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *