De aandacht voor en ‘buzz’ rondom transparantie en authenticiteit groeit flink. In business-to-business heerst nog voor een groot deel de macht van winst, omzet, cashflow en andere bedrijfseconomische indicatoren. Veel organisaties zijn daarom nog onvoldoende in staat deze ontwikkeling ook praktisch te vertalen in concrete stappen in de eigen bedrijfsvoering en communicatie. Wat is de toegevoegde waarde van een ‘Sociaal Kompas’ in business?

Een ‘Sociaal Kompas’ volgens Brian Solis

Reden voor Social Media evangelist en auteur Brian Solis om de betekenis van deze termen in business te verduidelijken. Het Sociaal Kompas (zie illustratie hieronder) gaat uit van het merk (the brand) als vertrekpunt. Net zoals een kompas richting aangeeft is de doelstelling van dit Social Compass om vanuit een waardesysteem betekenis te geven aan activiteiten en programma’s van een onderneming of een merk. Dit framework is ontworpen om dit proces te begeleiden van binnen naar buiten, in de interactie met derde partijen zoals klanten, beïnvloeders en partners. Maar kan evenzeer in tegengestelde richting gehanteerd worden, van buiten naar binnen

In het middelpunt van het Sociaal Kompas bevindt zich het merk (the brand). Alles draait feitelijk om het merk heen vanuit het perspectief van de aanbieder of fabrikant geredeneerd.

Kring 1: De spelers

Deze subset in het Sociaal Kompas geeft al die partijen weer die in interactie met hun achterban of doelgroepen betekenis geven aan jouw merk. Dit kunnen zowel de traditionele media zijn maar ook invloedrijke bloggers, en andere beïnvloeders en invloedrijke personen en de zogenaamde ‘tastemakers’ ofwel de sociale trendsetters op het web.

Kring 2: Platform

In deze cirkel rondom het merk staan diverse vormen van content verzamelen, delen, aggregeren en verrijken. Tweerichtingsverkeer staat hierbij centraal. Voorbeelden zijn hierbij onder meer blogs, fora, Social Media maar ook mobiele telefoons. Dat niet alles hierbij online hoeft te zijn illustreert het voorbeeld ‘events’ hierbij. Dit kunnen offline en/of online events zijn.

Kring 3: Kanalen

Kanalen omvatten al die manieren waarop ‘kring 2’, de platforms, aan invloed winnen en tot leven komen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan SEO/ search engine optimalisatie, syndicatie (het distribueren van content in diverse zogenaamde feeds, ofwel digitale abonnementen op informatie over bijvoorbeeld een of meerdere keywords), aggregatie (andersom, het bundelen van diverse bronnen aan content in een omgeving), participatie in sociale netwerken en zogenaamde ‘earned media’ (zie hoofdstuk 10 voor verdere uitleg van earned media in relatie tot zogenaamde owned media en bought media).

Kring 4: Emoties/ sentiment

Brian Solis stelt dat mensen de socialisatie van het web voortstuwen en gestuwd wordt door mensen. Dezelfde natuurwetten die het menselijk gedrag bepalen liggen daarmee aan de ontwikkeling van het social web ten grondslag. Het effectief neerzetten en laden van een merk is daarmee geen truukje maar een intrinsiek proces van betekenis geven via het aangaan van een emotionele en menselijke connectie met onze doelgroepen. In deze vierde kring horen daarom aspecten als kernwaarden, empowerment, beloning, oprechtheid en humanisering. Dit laatste begrip verwijst naar de trend dat organisaties ook zelf steeds meer beseffen dat ze een menselijk gezicht moeten ontwikkelen en dienen te tonen om ook (h)echte relaties met hun klanten en andere belanghebbenden te kunnen ontwikkelen.

Vaart jullie organisatie in B2B de oude koers of op sociaal kompas?

 

Social Compass

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *