Morgen is het zover! Met een compact gezelschap van directeuren gaan Yonego en DutchmarQ samen exclusief in dialoog. Over hun digitale dialoog vanuit hun rol als eindverantwoordelijke voor commercie, strategie en marketing. Juist omdat zij beseffen dat – ook in hun 5 (IT, automotive, document management en andere) markten – klanten en prospects juist ook online op zoek zijn naar antwoorden, inspiratie en oplossingen. Winnen in die digitale dialoog, hoe doe je dat?

In samenwerking met Yonego heeft DutchmarQ per deelnemend bedrijf een online scan uitgevoerd. Hierbij komen aan bod zowel het beter inzichtelijk maken van (digitale) vragen vanuit de markt, daarbij aansluitende antwoorden, informatie en oplossingen als ook relevante metingen daarbij en technologie.

Om per B2B bedrijf een inschatting te maken van hun eigen volwassenheid in online business is een vijftal ‘levels of maturity’ gedefinieerd. Je zou die kunnen vergelijken met 5 levensfasen, van peuter via adolescent naar volwassene, vijftig-plusser tot nestor. De nivo’s zijn:

1. Start

 • ‘Etalage’ opgezet. Structuur & menu ontberen kennis van behoeften/ vraag
 • Uitingen/ proposities vanuit behoefte organisatie & onvoldoende specifiek
 • Content is niet vanuit vraag ontwikkeld. Content strategie niet duidelijk
 • Techniek staat, maar veel verbetering mogelijk. Metingen en controle summier
 • Calls to action: te generiek en niet afgestemd op vraag en behoeften
 • Geen social media koppelingen. Geen social media strategie

2. Groei

 • ‘Etalage’ duidelijke structuur, behoeften klant worden meer meegenomen
 • Uitingen/ proposities vanuit behoeften organisatie, wel meer specifiek
 • Content houdt meer rekening met vraag. Echter niet consistent
 • Techniek in orde. Ruimte voor verbetering: Analytics, code, snelheid
 • Calls to action zijn duidelijk maar sluiten nog niet aan op klantbehoeften
 • Social media koppelingen. Geen social media strategie

3. Volwassen

 • ‘Etalage’ heeft structuur die inspeelt op behoeften klant.
 • Uitingen/ proposities vanuit behoefte organisatie meer specifiek en uitend
 • Content houdt rekening met vraag, is consistent, maar kan meer specifiek
 • Techniek in orde, snelheid goed,  optimalisatie code & Analytics mogelijk
 • Calls to action duidelijk, sluiten aan op behoeften. Maar kunnen specifieker
 • Social Media koppelingen en Social Media strategie kunnen doelgroep specifieker

4. Volwassen en meetbaar

 • ‘Etalage’ compleet, gericht op specifieke behoeften optimalisatie mogelijk
 • Uitingen/ proposities vanuit behoefte klant specifiek en wervend
 • Content houdt rekening met vraag, is consistent en specifiek
 • Techniek prima en code goed, optimalisatie Analytics doorontwikkeld
 • Calls to action duidelijk, sluiten aan op behoeften klant en zijn specifiek
 • Duidelijke social media strategie op specifieke doelgroep(en) maar beperkt gekoppeld

5. Optimaliserend

 • ‘Etalage’ volledig gericht op vraag. Veel testen, continue optimalisatie
 • Uitingen/ proposities gericht op behoeften, testen & optimalisatie
 • Content is gericht vragen, consistent en specifiek. Testen & evaluatie
 • Techniek, code en Analytics continu geoptimaliseerd
 • Calls to action gericht op behoeften, specifiek, geoptimaliseerd, getest.
 • Social media strategie top. Toegepast op doelgroep(en), gekoppeld, meetbaar versterkend naar andere kanalen

 

 

 

Benieuwd hoe je jullie bedrijf inschat. Elk nivo moet je overigens op zijn eigen waarde inschatten: per ‘level of maturity’ is enerzijds ruimte voor verbetering en anderzijds al heel veel prima in orde. Zie de voorbeelden links. 


Meer weten hoe de juiste digitale dialoog ervoor zorgt dat prospects en klanten wel vertrouwen hebben om een volgende stap te nemen in hun koopproces? Lees deze DutchmarQ whitepaper: 
‘Is online onnodig in B2B Sales?‘.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *